De sjuka behöver läkare - inte de friska

Om kyrkans oförmåga att relatera till människor utanför (från 2006-09-23)

Mattias