Sex - och varför det hör hemma inom äktenskapet

Vad är sex?

Innan vi fördjupar oss i frågor behöver vi klargöra vad sex är. Alltså inte hur det går till rent praktiskt utan vad som är dess syfte. Om vi skulle beskriva sex med ett av följande föremål, vilket skulle vi då välja?
   
Joystick   Verktyg   Lim
Verktygen är i och för sig rätt: hur man än vrider och vänder på det går det inte komma ifrån att sex är ett verktyg för fortplantning. Men även TV-spelskontrollen/joysticken är rätt: sex är något roligt, spännande och leksamt till för vår glädje och njutning. Mest rätt är dock limtuben: mer än något annat är sex till för att sammanfoga två människor. Den välkända sexologen Malena Ivarsson säger "Kvinnans orgasm behövs inte rent biologiskt. Man tror att funktionen är till för att binda mannen och kvinnan ihop."[1] Sex är en livsförenande handling. Bibeln talar om att "bli ett kött". Jesus säger "Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt." (Matt 19:5-6). Se även 1 Mos 2:24, Mark 10:8, 1 Kor 6:16 och Ef 5:31. Precis som att dopet är mer än ett doppande i vatten - att man får begrava sin "gamla människa" - så är sex mer än det kroppsliga. Sex är inte minst en själslig och andlig handling.

Ibland kan man höra människor som påstår att sex i sig är synd. Detta är helt, helt fel. Sex är en gåva från Gud och oerhört positivt. Detta är så viktigt att jag skriver det igen: sex är något positivt! När Gud på den sjätte dagen skapat färdigt står det att "Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott." (1 Mos 1:31). Detta var efter att han skapat människan, inklusive sexualdrift och könsorgan. Allt detta var mycket gott. Det första Gud säger till människan är "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden!" (1 Mos 1:28). Detta, som på ett sätt är det allra första budet, kan man sammanfatta som "Ha sex!". Till min fasa finns det även kristna som påstår att sex bara är till för fortplantning. Även detta är en felaktig och rent obiblisk uppfattning (se t.ex. 1 Kor 7:5 i fotnoten), som gör att människor i onödan får en mycket negativ uppfattning om kristen tro. Att sexdriften skulle vara något syndigt var en fullständigt främmande tanke i det forna Israel [2].

Sex är som sagt en gåva ifrån Gud och som sådan är den dyrbar och ömtålig. Precis som andra gåvor från Gud kan sex både brukas och missbrukas. Jämför till exempel med mat, som är en positiv gåva från Gud, men som om man använder det för att frossa gör det till något negativt. Eftersom Gud vill vårt allra bästa har Han också satt upp regler för hur vi skall handskas med gåvan sex. Man brukar säga att "i härden är elden en välsignelse". Nu för tiden har vi ju elspisar och element, men på den tiden man lagade sin mat över öppen eld så var ju denna eld en väldigt viktig tillgång. Men om elden av någon anledning spred sig utanför eldstaden/spisen så fanns det risk att hela huset brann ner. På samma sätt är det med sex. Inom den ram som Gud satt upp (och som vi återkommer till nedan) är det jättebra, men om det hamnar utanför ramen kan det orsaka stor skada. Just jämförelsen med eld används i Bibeln där "kärlekens glöd" (vår sexualdrift) sägs vara "som eldsglöd, en HERRENS låga" (Höga Visan 8:6). Som du kan läsa om här så är Satan osams med Gud och vill förstöra så mycket som möjligt för Honom och de människor Han skapat och älskar. Sex är ett av de områden där Satan verkligen arbetat flitigt, kanske just för att det är en extra värdefull och positiv gåva. Jag är tyvärr tvungen att erkänna att Satan har lyckats bra med att pervertera Guds gåva. Se bara på all prostitution som finns i världen och den gigantiska porrindustrin. Se på alla såpoperor och filmer där alla ligger med alla. Våldtäkter, pedofili... Allt detta är väldigt långt ifrån den livsförenande handling som Gud hade i åtanke. En pastor i Göteborg Vineyard tycker jag uttryckte det bra när han sade att "världens" syn på sex inte är tillräckligt sexig ur Bibelns synvinkel. Sex är som sagt så mycket mer än bara det kroppsliga, något mycket djupare. Men "världen" har gjort det till något ytligt och billigt. Lewis Smedes talar om att sex blivit "en livsförenande handling utan livsförenande avsikt" [3].

Sex är också en typ av kommunikation. När Bibeln talar om att ett par hade sex (t.ex. Adam och Eva i 1 Mos 4:1), skriver vissa översättningar (Folkbibeln och 1917) att de "kände" varandra. Fotnoten i Folkbibeln förklarar att det hebreiska ordet "känna" ofta har innebörden "ha nära gemenskap med, ha intimt umgänge med".

Varför vänta?

Den ram för sex som vi pratat om ovan är äktenskapet. Guds tanke är att vi inte skall ha sex med någon annan än den vi gifter oss med, och inte förrän vi gift oss. Anledningen till detta är främst att sex som sagt var är lim. Vi är inte skapade att förena våra liv med flera stycken. Varje gång vi bryter upp från en relation som innehållit sex så lämnar vi kvar en bit av oss själva. Detta kan vi enkelt illustrera genom ett litet experiment som du själv kan prova. Ta två papper och limma ihop dem platt mot varandra. Slit sedan isär dem. I kanske nio fall av tio kommer båda papprena gå sönder och lämna kvar bitar på det andra pappret. På samma sätt är det när två människor har sex. De limmas ihop själsligen och andlingen och om man sedan sliter isär dem går båda sönder och lämnar en bit av sig själva. Detta är oftast en själsligt smärtsam upplevelse och självklart inget positivt. Det är något som Gud inte avsett att vi skall genomgå och för att vi skall slippa det så har Han gjort så att sex hör hemma inom äktenskapet.

Låt oss utföra ett annat experiment. Tag två tejpbitar och fäst dem till exempel på dina kläder en stund (det blir tydligare om du använder ett "luddigt" tyg av exempelvis bomull). Tag sedan loss tejpbitarna och sätt ihop dem limsida mot limsida. Tag också två nya tejpbitar och gör samma sak. Försök sedan dra isär dessa par av tejpbitar. I båda fallen kommer det vara svårt att få tag i en kant och börja dra (det kan därför vara en god idé att sätta dem lite snett). Men när du väl fått tag i ett hörn kommer det vara lätt att dra isär de tejpbitar som var begagnade. De nya tejpbitarna kommer dock kleta ihop sig till sista millimetern. De första tejpbitarna kan vi likna vid två människor som haft olika sexpartners innan de gifter sig. Deras sexualitet är "använd" och effekten av den inom äktenskapet blir alltså inte lika stark som den är tänkt att vara. För de som istället sparat sin sexualitet tills de gifter sig kommer kommer den verka som ett starkt lim som hjälper dem att hålla samman.

"Skall dina källor strömma ut på gatan, dina vattenbäckar på torgen? Nej, det är dig de tillhör och ingen främmande jämte dig. Må din brunn vara välsignad, och gläd dig över din ungdoms hustru, den älskliga hinden, den behagfulla gasellen. Må hennes barm alltid förnöja dig, hennes kärlek ständigt berusa dig." (Ords 5:16-19)

Andra argument för att vänta med sex tills man gift sig:

 • Man kan bli med barn. Guds plan är att alla barn skall få växa upp med två föräldrar av olika kön.
 • Könssjukdomar. En intressant fråga är hur många könssjukdomar som skulle finnas om alla människor väntade med sex tills de gift sig.
 • Förhållandet skall inte bygga på sex. Ett förhållande skall bygga på överlåtelse till varandra - tanken är att vi skall vara överlåtna innan vi har sex. En kvinna som påbörjat ett förhållande i "sex-änden" sa att "När allt med sex var borta, upptäckte jag att det inte fanns någonting kvar" [4]. Om man börjar med sex innan man byggt en stabil grund är det lätt att glömma av att bygga på djupet.
 • Trohet. Om din partner avhåller sig från sex innan ni gift er är det lättare för dig att lita på att han/hon kommer vara trogen efter att ni gift er.
 • Man måste inte pröva om det fungerar. Alla har vi väl hört om "första gången" och att det inte brukar vara så kul. Det gäller även om man väntar. Jag har inte träffat något par som väntat tills bröllopsnatten och som tyckt att det var det sexuellt sett var en njutbar upplevelse. Det är inte ovanligt att det tar flera år innan man lärt sig varandra helt och det fungerar riktigt bra. Om man har sex innan för att testa om det funkar så är risken stor att man tycker att det inte gör det. Och vad gör man då...?
 • Vår äkta hälft skall inte behöva jämföras med andra partners. Jag vet en kille som brukar ha som argument att "på bröllopsnatten vill jag att min fru skall veta att hon är den bästa jag varit med".

Ett tips till dig som är tillsammans med någon men inte är gift: njut! Kommer du ihåg hur det var precis innan ni blev ihop? Hur luften darrade när ni var i samma rum? Hur det slog gnistor när ni pratade? Hur det pirrade i magen och du längade? När man är där kan man tycka att det är frustrerande och jobbigt men efteråt så kan man längta tillbaka dit. Det var ju så spännande! "Är han/hon också kär?" På ett liknande sätt är det med sex. Man längtar och fantiserar. Ibland vill man så mycket att det kan kännas jobbigt. Men efteråt kan man sakna den tiden, när laddningen fanns där. Så passa på och njut av det ni har!

Gränser

När Bibeln behandlar ämnet används ofta ordet "otukt" (se t.ex. Rom 13:13, 1 Kor 6:9). Ordet "otukt" är ett sådant ord som man gärna bara hoppar över och läser vidare. Det känns så omodernt och nästan intetsägande. Enligt sådana som skall kunna betyder det dock "sex utanför äktenskapet" eller "sexuella relationer utanför äktenskapet" [5]. Den fråga som många ställer sig, särskilt när man är tillsammans med någon i tonåren, är: Var går gränsen för sex? Det är helt klart en relevant fråga. Låt oss ta några konkreta exempel på olika "grader av" sex:

 • Petting, ömsesidig onani
 • Hångel
 • Kyssar
 • Kramar

"Kramar!?" Jag säger inte att kramar är sex, men visst kan de vara sexuella och orsaka sexuell upphetsning?

Helt klart är i alla fall att samlag är sex. Ofta när vi pratar om "sex" i dessa sammanhang borde vi vara tydligare och använda ordet "samlag". Men exakt var gränsen går finns inte i Bibeln. Inte heller jag kommer berätta för dig var gränsen går. Det är en sak mellan dig, din partner och inte minst Gud. Precis som i fallet med onani så kan vi hitta vägledning i ämnet i Romarbrevet 14. (OBS! Blanda inte ihop frågorna). Romarbrevet 14 talar om att för några så fungerar det att göra en viss sak utan att det stör relationen med Gud, medan det inte fungerar för en annan. På ett sätt kan man tycka att orden "svag" och "stark" som används är olyckligt valda, det är ju inte så att den som kan göra en sak utan störning i gudsrelationen är bättre en den som inte kan det. I stället skulle man, särskilt i fallet med sex, kunna se det som att man är stark nog att låta bli.

Men var sätter man då sin gräns? Den viktigaste riktlinjen är att du skall sätta gränsen så tidigt att frimodigheten inför Gud inte påverkas. Bäst är också att ha lite marginal så att frimodigheten inte försvinner även om du skulle passera gränsen något. En indikator kan vara att fundera på hur det skulle kännas om ni gjorde en viss sak och sedan gjorde slut? Ett annat tips kan vara att stoppa innan tankarna börjar fokuseras på samlag. Det är ingen bra idé att sätta gränsen sent, för när hormoner rusar kan det vara väldigt svårt att stätta stopp. Det är bra att istället sätta gränsen ganska tidigt, det är ganska lätt hänt att man flyttar fram dem. Sätt gärna dina egna gränser innan du skaffa flick-/pojkvän (och absolut innan ni börjat hångla!) och prata igenom detta tidigt i förhållandet. Ibland kanske den ene är svag och vill ge efter för lustarna, men om man kommit överens vad som skall gälla så är förhoppningsvis den andre stark och säger stopp. Nästa gång kan det vara ombytta roller. Det är viktigt att man är någorlunda överens. Om gränserna skiljer sig lite får man såklart stanna vid den "tidigaste" gränsen. Om de skiljer mycket får man kanske fundera på om detta verkligen är den du vill dela resten av livet med. Och om ni har väldigt olika uppfattningar om detta, hur ser det då ut på andra områden?

Jag tänker som sagt var inte säga till dig var dina gränser skall vara, men jag kan ge exempel på gränser, som du kanske tycker är bra. Observera att jag inte påstår att det är synd att överträda gränsen, men inte heller att det inte påverkar din relation med Gud.

 • Sova över. Många par som bestämt sig för att vänta med samlag väljer att inte sova över hos varandra. Kanske bor ni på så stort avstånd att det är nödvändigt av praktiska skäl. Då kan ni låta bli att sova i samma rum, eller i alla fall i samma säng. I detta ingår också att man kan välja att undvika att åka på semester tillsammans och dela hotellrum. I ett sådant sammanhang finns minst två faktorer som ytterligare ökar risken: man är för sig själva och man har gott om tid. Jag kan berätta att jag vet ett par som hade samlag första gången de sov över hos varandra, trots att de inte tänkt det.
 • Ta på könen, om så utanpå kläderna. Det är ju trots allt så att de allra flesta samlag börjar med smekningar.
 • Visa sig nakna för varandra. Särskilt killar tänder på vad de ser.
 • Jag har hört om par som valt att inte träffas ensamma efter t.ex. klockan 22 på kvällen. Detta kan låta drastiskt men på ett sätt är det ganska klokt. Det är inte för inte som det jämställs med rattfylleri att köra bil trött - när man blir trött fungerar inte hjärnan på full effekt och de beslut man tar är inte alltid så rationella. Själv försöker jag att undvika djupare diskussioner med min fru efter ca 22 av just den anledningen.

En sista viktig sak att tänka på när ni sätter er gräns är att vara ett föredöme för andra par. Även om ni skulle klara att sova över hos varandra utan att ha samlag kanske ni har bekanta som inte skulle göra det, och då är det enligt Romarbrevet 14 faktiskt bättre att ni låter bli för deras skull. Särskilt om man är till exempel ungdomspastor så kan det vara mycket olämpligt att sova över hos varandra. Jag har träffat ett par som var ledartyper bland ungdomarna i sin församling och som sov över hos varandra. De hade inget problem med det men de hade några nära vänner som när de gjorde samma sak misslyckades och hade samlag.

Äktenskap

Man kan skriva väldigt mycket om äktenskap, men jag tänkte bara gå igenom lite av det mest grundläggande.

Äktenskap skall vara målet med alla kärleksförhållanden. Om du inte kan tänka dig att gifta dig med personen skall du inte heller bli ihop med honom/henne. Äktenskapet är också tänkt att vara livet ut. Skilsmässa är enligt Bibeln ingen utväg utan är egentligen bara tillåtet om den ene varit otrogen. Det är ett stort problem idag och antagligen en orsak till många familjetragedier att människor går in i förhållanden med attityden att det inte kommer hålla livet ut utan i bästa fall 15-20 år.

Vigseln är ett tillfälle då vi offentligt får lova varandra trohet livet ut, vigselförättaren frågar oss "inför Gud och denna församling". Vigselbeviset är en offentlig handling. I vigselakten får vi Guds välsignelse att leva tillsammans och bilda familj. Även Adam och Eva var gifta - "Gud välsignade dem och sade till dem: Var fruktsamma ... " (1 Mos 1:28)

Kom ihåg att kärlek inte är en känsla. Kärlek handlar om överlåtelse. Man får bestämma sig för att älska den andra, även när förälskelsen gått över. Vi kan inte ge upp bara för att vi vaknar upp en morgon bredvid vår äkta hälft och det inte längre pirrar i magen. På samma sätt som med vår tro; vi kan inte sluta tro för att vi vissa dagar inte upplever Gud så påtagligt. Läs Efesierbrevet 5:21-31 om att överlåta sig till varandra. Se även 1 Kor 7:3-4 i fotnoten.

Samboskap

Det främsta problemet med att bo sambo är att det inte finns någon äkta överlåtelse. Man är inte beredd att lova trohet "inför Gud och denna församling" utan bara inför varandra. Enda anledningen till att bo sambo istället för att gifta sig (om man alls "tror på äktenskapet", vilket många icke-troende förvisso inte gör) är så att man enkelt skall kunna sticka om man känner för det. Om någon vill bli sambo med dig istället för att gifta sig har du alltså anledning att bli misstänksam. En del flyttar flyttar ihop med motiveringen att de vill se om det funkar att bo ihop innan man gifter sig. Jag skulle vilja påstå att det är ett närmast klantigt resonemang. Utan äkta överlåtelse och utan Guds välsignelse är risken avsevärt mycket större att det misslyckas. Det finns statistik som pekar på det.

Äktenskapet är Guds standard för parförhållanden, det är det bästa Han har att erbjuda, så varför skulle vi vilja ha något annat? Tänk dig att en person (Gud) erbjuder dig en 500-lapp (äktenskap) men du säger "Nej tack, jag hittade en femma ute på gatan (samboskap)".

Förlåtelse och återupprättelse

Du kanske läser detta som redan haft utomäktenskapligt sex eller som bor sambo. Eller du kanske har överskridit den gräns du och Gud satt upp och nu tappat frimodigheten inför Honom. Kom då ihåg att det finns förlåtelse och återupprättelse. Vi behöver inte känna skam för att komma inför Jesus med våra misslyckanden "Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid." (Heb 4:15-16). Jag vill säga precis som Paulus: "detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern - Jesus Kristus som är rättfärdig." (1 Joh 2:1).

Det du behöver göra om du misslyckats är att omvända dig och be om förlåtelse. Om du har överskridit gränser så backa. Om ni bor sambo så flytta isär. Om man gör detta så förlåter och återupprättar Gud. Han är den store läkaren! Om Han inte gjorde det skulle det ju inte finnas något hopp för dem som gett bort sig sexuellt innan de lär känna Jesus. "Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull." (Jes 1:18).

 

Om det är något du undrar över eller om du skulle vilja att jag skrev mer detaljerat om något så går det som vanligt bra att maila, eller använda formuläret.


1 Kor 7:5 "Håll er inte borta från varandra utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt."

1. Jag vill bara påpeka att Malena Ivarsson och många andra sexologer även yttrar åsikter som inte stämmer överens med Bibeln och kristen sexualsyn och jag sympatiserar alltså inte generellt med dessa.

2. International Standard Bible Encyclopedia, uppslagsord Fall, The.

3. Lewis Smedes, Samliv - Kristen sexualetik (Libris, 1982). Jag har hämtat citatet ifrån Brännande frågor & raka svar, se 3 nedan.

4. Hämtat ur Brännande frågor & raka svar av Nicky Gumbel (mannen bakom Alpha). Boken har ett kapitel som behandlar "Sex före äktenskapet". Rekommenderas.

5. Exempelvis står i Illustrerat Bibellexikon följande att läsa under uppslagsordet otukt: "Obetingat fördöms varje förbindelse utanför det av Gud instiftade äktenskapet".

1 Kor 7:3-4: "Mannen skall ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun."

Mattias