Detta bibelstudium skrevs ursprungligen i september 1997 och har genomgått vissa modifieringar.

Ondskan: Satan och demoner

Innan Gud skapade universum skapade Han änglar. Avsikten med dem är att de skall tjäna och tillbe (ära, upphöja) Gud. Bibeln nämner ängeln Mikael som en ärkeängel. Troligtvis är också Gabriel en ärkeängel. I de apokryfiska böckerna nämns Rafael och Uriel. Elohim är ett hebreiskt namn på Gud och ändelsen -el på änglarnas namn indikerar att de tillhör Gud. Djävulen var från början en ängel, skapad av Gud. Vissa källor tyder på att även han var en ärkeängel som från början hette Satanael, som när han föll (se nedan) förlorade ändelsen och fick namnet Satan. Andra namn på honom är Lucifer, Djävulen och Beelsebul.

I Hesekiel kan vi läsa om Satan (djävulen): "Så säger Herren, Herren: Du var förnämst bland härliga skapelser, full med vishet och fullkomlig i skönhet. I Eden, Guds lustgård, bodde du, höljd i alla slags ädla stenar: karneol, topas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd, jämte guld. Du var prydd med smycken och klenoder, beredda den dag då du skapades. Du var en kerub, som skuggade vida, och jag hade satt dig att vara på det heliga gudaberget, du fick där gå omkring bland gnistrande stenar." (Hes 28:12-14)
Den första versen, vers 12, antyder att djävulen kan ha varit den främsta av alla änglarna.

Men en dag gör Satan uppror emot Gud. Han har bestämt sig för att han vill ha lika mycket makt som Gud. Hesekiel fortsätter: "Lyckosam var du på dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Men under din myckna köpenskap blev ditt inre fyllt med orätt, och du föll i synd. Då förvisade jag dig från gudaberget och förgjorde dig, du vittskuggande kerub. Du fick ej stanna bland de gnistrande stenarna. Eftersom ditt hjärta var högmodigt över din skönhet och du förspillde din vishet för ditt pråls skull, därför slog jag dig ned till jorden och prisgav dig åt kungarna, så att de fick se sin lust på dig. Genom dina många missgärningar vid din orättrådiga köpenskap vanhelgade du dina helgedomar. Därför lät jag eld gå ut från dig, och av den blev du förtärd. Jag lät dig ligga som aska på jorden inför alla som besökte dig. Alla som kände dig bland folken häpnade över ditt öde. Du tog en ände med förskräckelse för evig tid." (Hes 28:12-19)
"Hur har du inte fallit från himmelen, du strålande morgonstjärna! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du folkens förgörare! Det var du som sade i ditt hjärta: 'Jag vill stiga upp till himmelen, högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron, jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg längst uppe i norr." (Jes 14:12-14, lär gärna vidare i kapitlet)
"Han sade till dem: "Jag har sett Satan falla ner från himlen som en blixt." (Luk 10:18)
Gud blir alltså vred och kastar ut honom ur himlen. Med honom åker en tredjedel av änglarna som blivit hans "anhängare".
"Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom." (Jud v. 6)
"Ty Gud skonade inte de änglar som hade syndat utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor, för att de skulle hållas i förvar till domen" (2 Pet 2:4)

I Gamla Testamentet framträder Satan mest som en person som, efter Guds tillåtelse prövar människor:
"Herren sade till Åklagaren: "Nåväl, allt vad han äger må vara givet i din hand, endast mot honom själv må du inte räcka ut din hand." Så gick Åklagaren bort från Herrens ansikte." (Job 1:12)
Han omnämns i Bibelns som:

  • Denna väldens furste (Joh 14:30, 16:11)
  • Fursten över luftens rike (Ef 2:2)
  • Lögnens fader (Joh 8:44)
  • Åklagaren (Satan är hebreiska för åklagare; till exempel Job 1:6-)
  • Våra bröders anklagare (Upp 12:10)
  • Frestare (Luk 4:1-13)
  • Ett rytande lejon (1 Pet 5:8)
  • "Far" till syndare (1 Joh 3:8)
Om fallna änglar, som också kallas onda/orena andar eller demoner, kan du läsa i Mark 5:1-20. De finns även idag men i västvärlden verkar det som att de sällan "avslöjar" sig. Hade vi fått "se" onda andar hade det varit uppenbart att det finns något övernaturligt och lättare för materialistiska västerlänningar att tro på Gud, vilket de självfallet inte vill.

Eftersom Satan är skapad av Gud är Gud självklart mycket starkare. "Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er." (Jak 4:7). Egentligen har ju Gud redan besegrat Satan. "Han har klätt av väldena och makterna1 och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem." (Kol 2:15), "Men ni, mina barn, är från Gud och ni har besegrat de falska profeterna, ty han som är i er är större än han som är i världen." (1 Joh 4:4)
Hugger du huvudet av en höna och släpper den kommer den att fara runt som om den vore galen. Släpper du den i en porslinsaffär hinner den göra mycket skada, men snart dimper den ned död. Genom Jesu död och uppståndelse har Gud huggt huvudet av Djävulen och han flaxar nu för fullt och ställer till en mass elände här i världen. Det är dock inte långt kvar tills han faller död till marken.
"Fridens Gud skall snart krossa Satan under era fötter." (Rom 16:20)

Det kan tyckas märkligt att Gud inte krossar Satan genast, men Han vill ge alla tid att omvända sig. "Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig" (2 Pet 3:9)

På domens dag skall Satan och hans anhängare straffas: "Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evighet" (Upp 20:10)

Läs gärna på egen hand
Ef 1:17-23
Ef 6:10-18
Joh 16:33


1. Not i Svenska Folkbibeln ger:

klätt av Bilden är hämtad från en segerrik fältherres triumftåg, i vilket krigsfångar förevisades, där de nakna gick före fältherrens vagn.

Mattias