Är onani synd?

[Se ytterligare lästips i sidfoten]

Bakgrund
Jag är fullt övertygad om att det går omkring en mängd kristna med en stor osäkerhet på om de syndar eller inte när de onanerar. Inte nog med att jag vet att även kristna gör det, även rent statistiskt bör det vara så; några siffror jag läst anger att 95% av männen och över 50% av kvinnorna har erfarenhet av onani. Eller som en skolsköterska uttryckte det: "Nio av tio tonårskillar säger sig onanera. Den tionde ljuger." Det finns kristna som talar om onani som synd, och det finns kristna som tror att det inte är synd. Många skulle dock hålla med om att Bibeln inte ger några klara direktiv på den punkten, vilket delvis är rätt. Med detta som grund har jag samlat information och synpunkter från böcker, debattinlägg, tidningsartiklar, Internetsidor, diskussioner, seminarier och egna studier av Guds Ord. Tanken med denna text är främst att belysa bibelställen som kan vara till vägledning för ett personligt ställningstagande.

Ordet
Som många vet kommer det svenska ordet onani ifrån berättelsen om en man vid namn Onan i 1 Mos 38:6-10. I den då rådande hebreiska kulturen var det av stor betydelse för en man hur många barn han hade, bland annat då det var barnen som försörjde dig när du blev gammal. Att som Onans bror Er dö barnlös var alltså en stor skam och en riktig mardröm. Dessutom var det ju så, att eftersom Onan var Ers bror, så var det han som skulle ärva allt om Er inte hade några barn. "Om någon dör barnlös, skall hans bror gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror" (Matt 22:24) "Och den förste son hon föder skall få den döde broderns namn för att dennes namn inte skall utplånas ur Israel" (5 Mos 25:6 lagtexten finns i vers 5-10). Detta lydde inte Onan, utan han tänkte se till så att han själv fick arvet (och samtidigt sexuell njutning) så han hade avbrutet samlag med Ers hustru, varvid Gud straffade honom för hans olydnad och egoism. Med detta som bakgrund bör vi nog alltså inte dra fler paralleller än de "stavningsmässiga" mellan denna berättelse och svenskans onani.

Synd
När man pratar om onani är det väldigt lätt att direkt reagera med att det är en "typisk synd". Men det finns egentligen ingen typisk synd. Synd är ju att missa målet, att inte göra det som Gud vet är bäst för oss. Varje övergripande handling för oss i olika grad antingen längre ifrån Gud eller närmare Honom. Vilken kategori tillhör då onani...?

Skapelsen
Gud har i sin godhet skänkt människan sexualitet för vår njutning. Gud vet att sexualitetens drivkraft är stark, se 1 Kor 7:3-5. I dessa verser talas det om man och hustru, sexualiteten är tänkt att levas ut inom ett äktenskap. Men vi är (tyvärr?) inte skapade så att sexualiteten aktiveras först på bröllopsnatten. Nej, sexualiteten har vi från födseln och den vaknar till liv i puberteten. Unga ogifta människor har då problemet att det inte har någonstans att få utlopp för sin sexualitet. Speciellt ogifta par kan uppleva ett biologiskt tryck att ha samlag även om de bestämt sig för att låta bli före äktenskapet. I detta sammanhang skulle man kunna se onani ur ljuset av 1 Kor 10:13: "Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den." Gud har lovat oss att Han skall ge oss en utväg när prövningen blir för jobbig. Man kan se onani som en gudagiven utväg att låta bli samlag. Särskilt för killar kan onani fungera som en säkerhetsventil, när trycket från hormonerna blir för stort så finns det ett sätt att släppa efter.

Riskfritt?
Efter påståendet i föregående stycke måste det dock påpekas att precis som så mycket annat Gud har skapat så kan även onani missbrukas, och det finns flera risker. De främsta problemen är följande:
1. Orena tankar. Onani åtföljs nästan uteslutande av sexuella fantasier. Särskilt för killar så är dessa fantasier ofta "explicita" (läs: porriga, könsfixerade). I Matteus 5:27-28 säger Jesus "Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta." Här talar Jesus om sexuella fantasier. Men är alla sexuella fantasier synd? Nej, som sagt var har Gud skapat sexualiteten så fantasier är naturligt. Vad jag vill peka på i versen är "...med begär...redan begått äktenskapsbrott...". Jag tror man kan dra en gräns vid om det man fantiserar om är synd (till exempel samlag utanför äktenskapet - "äktenskapsbrott") men man önskar det så uppriktigt ("med begär") att man inte skulle ångra det om det hände, så syndar man ("har redan"). Någon kanske undrar "Om jag fantiserar om att jag och min flickvän gift oss och har samlag, så skulle det inte vara synd om det blev så. Syndar jag ändå i tankarna?". Det kan jag inte svara på, utan det får vara en sak mellan dig och Gud. Fundera också på vad du önskar i fantasierna - egen tillfredsställelse eller sexuell gemenskap med din framtida hustru?
2. Beroende. Ett annat problem är att onanerande kan bli tvångsmässigt. Man gör det om och om igen, kanske fastän att man känner att det är fel, och kan inte sluta. "Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag skall inte låta något ta makten över mig." (1 Kor 6:12). Om du inte kan låta bli att onanera är det synd, eftersom det då har kontroll över dig. Be Gud om hjälp att bryta detta.
3. Avpersonifiering. I Folkbibeln och i 1917 års översättning (inte den "varsamma språkliga revisionen" utan originalet från 1917) så beskriver 1 Mos 4:1 ett samlag mellan Adam och Eva som att "mannen kände sin hustru Eva". Ordet "kände" (hebreiska yâda) lyfter tydligt fram Guds syfte med vår sexualitet. Sex är en form av kommunikation, given för att skapa starka band mellan äkta makar. Men vem kommunicerar du med om du onanerar? Vid onani tänker man bara på sin egen tillfredsställelse. Risken är sedan att man har med sig denna självkoncentration in i äktenskapet så att man fortfarande tänker främst på sin egen njutning och inte på den andres (se åter 1 Kor 7:3 "Mannen skall ge..."). I värsta fall blir ens fru i sexakten ett objekt lika mycket som den där porrstjärnan man onanerade till. Jag tror också att effekten kan bli den motsatta; om man förknippar sexuell tillfredställelse och njutning med skuldkänslor kan man få svårt att ta emot detta och uppleva den välsignelse det är menat att vara i ett äktenskap.

Romarbrevet 14
Trots vad jag skrev i början, att Bibeln inte ger några klara direktiv, finns det ett ställe i bibeln, ja faktiskt ett helt kapitel, som jag tycker har mycket att säga i frågan - Romarbrevet 14. Innan du läser vidare i denna text rekommenderar jag att du läser igenom detta kapitel i olika översättningar, helst Folkbibeln och Levande Bibeln (Handbok för Livet). Notera att du kan klicka på bibelöversättningarna för att läsa dem på Internet.
Om du nu läst färdigt låt mig då säga att maten (kött som offrats till avgudar) är en bild som kan tillämpas på olika saker och i detta fall skall vi tillämpa det på onani. Man kan nästan säga att vi skall ta hela kapitlet och byta "mat" mot "onani" och "äta" mot "onanera". (Skumma gärna igenom texten igen med detta i åtanke.) Vad finner vi då?
v 14 "Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt, men för den som betraktar något som orent, för honom är det orent." (Se även vers 20). Jag vill alltså påstår att själva onani-handlingen inte är synd - "inget är orent i sig självt". Notera dock att enligt senare delen av citatet blir det fel, om man stöter på problem, till exempel enligt någon av punkterna ovan. Tänk på andra punkten och jämför med hur mat blir synd om det missbrukas genom frossa.
v 23 "Men den som äter och samtidigt hyser betänkligheter är dömd, eftersom det inte sker av tro. Ty allt som inte sker av tro är synd." Om du inte är säker på att ditt onanerande inte stör din relation med Gud, så skall du låta bli.
v 2-3 "Den ene har tro till att äta allt, men en annan som är svag i tron äter bara grönsaker. Den som äter skall inte förakta den som inte äter, och den som inte äter skall inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom." Här framgår att vissa frågor är individuella, och jag tror onani hör dit. Den ene får problem med sin relation med Gud om den onanerar medan den andre inte märker något hinder. Det känns fel att kalla det "stark" och "svag" när det egentligen handlar om en relation med Honom. Det ena är inte bättre en det andra. Om du upplever att du syndar när du onanerar skall inte se ned på någon som inte har problem med det. Det är en sak mellan honom eller henne och Gud. På samma sätt skall den som inte har några problem inte övertala sin broder eller syster att det inte är synd, eftersom denne kanske tycker det är fel och får problem. Se även vers 1, 13 och 22.

Nu kanske du funderar över Matteus 5:30, där Jesus säger "Om din högra han förleder dig till synd...". Jag tror att detta snarare handlar om handgripliga sexuella trakasserier - "tafsning" - än om onani.

Sammanfattning
Synd handlar alltså inte så mycket om vad du gör som med vilket motiv och med vilken inställning du gör det. Även om du inte syndar genom själva onani-handlingen så kanske du syndar för att du gör det med fel motiv, eller i kombination med orena tankar. Vad jag försökt lyfta fram är alltså att
1. Bibeln säger ingenting specifikt om onani, och antagligen är själva onani-handlingen inte är synd. Men ...
2. Omständigheterna, motivet och inställningen, kan göra det till synd. Men ...
3. Om man kan undvika felaktiga motiv och andra problem så kan onani vara en hjälp att lyckas leva avhållsamt tills äktenskapet.

Jag vill påpeka att jag inte försöker övertala dig till ena eller andra ställningstagandet, utan vill lyfta fram fakta och bibelställen som kan vara till hjälp för ett personligt ställningstagande. Ta inte denna text som ett färdigt svar utan ta en tid där du under den helige Andes ledning funderar, ber och prövar hur det fungerar bäst i din relation med Den Allsmäktige. För egentligen är inte frågan om det är synd, utan om det är synd för dig.

Om du vill läsa mer om vad Bibeln säger (och inte säger) om onani kan jag rekommendera följande sida, som dock är på engelska: The Marriage Bed - Masturbation.

Mattias