Bibelstudier och predikningar

På denna sida lägger jag upp bibelstudier och predikningar allteftersom jag har tid att skriva rent dem. Så plocka fram din bibel och klicka på något av ämnena nedan.

 • Gud kallar DIG! Predikan om att våga följa Guds unika plan för ditt liv.
  Video

 • Nådegåvorna Bibelstudium om nådegåvorna eller de andliga gåvorna - vad är det, hur man får dem, varför och hur man upptäcker dem.
  MP3: Lyssna / Ladda ner

 • Den profetiska gåvan Grundläggande undervisning om det profetiska, den profetiska gåvan och den profetiska tjänsten. Tar upp skillnader mellan det profetiska i Gamla respektive Nya Testamentet, olika nivåer av profetiskt tjänande och olika typer av tilltal.
  MP3: Lyssna / Ladda ner

 • Den andliga dimensionen Predikan som gör handfasta jämförelser mellan vår relation med Gud och matematisk-fysiska fenomen, med den tvådimensionella herr Platt som huvudperson. Målet med predikan är att ge dig en större tro på Gud, Hans ständiga närvaro och Hans möjligheter att ingripa i ditt och andras liv. Många som hört denna predikan säger att de fått ett nytt sätt att tänka.

 • Lögnens fader Predikan om hur djävulen planterar lögner i vårt känsloliv som han sedan använder för att fresta oss och få oss på fall. Och om hur Guds ljus kan sätta oss fria från dessa löger så att vi kan leva det liv Gud ämnat.

 • Bibeln - Guds Ord eller god litteratur? Predikan som får dig att fundera över konsekvenserna av din bibelsyn. Om du inte tror att Bibeln är inspirerad av Gud själv, vad spelar då alla löften om välsignelse för roll? Och om du tror det, vad får det för konsekvenser på dina handlingar?

 • Vem säger Gud att Han är? Predikan från juni 1999 om hur Gud beskriver sig själv i sitt Ord och hur vi bör förhålla oss till det.

 • Jesus är Gud Bibelstudium som efter en kort introduktion till olika villoläror som lär att Jesus inte är evig Gud utan skapad går igenom ett antal punkter som visar att Jesus verkligen är Gud på samma sätt som Fadern och den Helige Ande. Från november 2003.

 • Frihet Predikan från 2001 om vad som kan hindra oss från att vara fria i Gud och vad vi skall använda friheten till.
 • Den känslomässiga aspekten av sex - om sexualitet i kristna äktenskap Synen på sexualitet som förmedlas av Bibeln skiljer sig - enligt min uppfattning - ganska mycket både ifrån den syn som förmedlas av massmedia idag, men även ifrån den bild kyrkan i allmänhet förmedlar, eller i alla fall upplevs förmedla. Jag tror därför att denna text om Bibelns syn på sex kan ge insikter nyttiga för de flesta kristna som är gifta eller som hoppas bli det.