Gud kallar DIG!

Predikan från eXpand-möte i Asklanda Missionskyrka, januari 2010.

Mattias