Den andliga dimensionen

I denna predikan gör jag jämförelser mellan den andliga världen och matematisk-fysiska fenomen. Jag menar därmed inte att man genom vetenskapen kan förklara eller definiera Gud. Däremot tycker jag att denna parallell hjälper mig att förstå förhållandet mellan mig och Gud, och den hjälper mig att tro på Honom. Också många som hart hört predikan har sagt att de haft hjälp av den. Även om du inte förstår de "tekniska detaljerna" i inledningen så fortsätt att läsa - det kommer mer lättförståliga jämförelser längre ner.

De matematiska dimensionerna

0D: En 0-dimensionell punkt har ingen utsträckning i någon riktning - ingen längd, ingen bredd och inget djup. Egentligen är den bara en position, som uppfyller hela det 0-dimensionella universumet.

1D: En 1-dimensionell linje kan ses som en sammanbindning av två punkter. Linjen har en längd, men ingen bredd och inget djup. Man kan tänka sig att den förflyttar sig fram och tillbaka, längs med sin egen axel, genom det 1-dimensionella universumet.

2D: En 2-dimensionell kvadrat kan ses som en sammanbindning av två linjer. Kvadraten har en längd och en bredd/höjd, men inget djup. Den tvådimensionella världen är som en plan yta.

3D: En 3-dimensionell kub kan ses som två kvadrater sammanbundna i sina fyra hörn. Den sträcker sig i alla riktningar vi känner till - den har både längd, höjd och djup. Den tredimensionella världen är den värld som vi människor lever i och uppfattar.

4D: Ibland talar man om tiden som den fjärde dimensionen, men i teorin så kan man fortsätta på samma sätt som ovan och skapa en kropp som kan ses som två kuber, sammanbundna i sina åtta hörn. Dock så går dess "kanter" inte inuti kuberna på något vis, utan är ytterkanter, på samma sätt som kanterna på de ursprungliga kuberna. Detta är en 4-dimensionell så kallad hyper-kub (eller tesserakt). Eftersom vi människor är 3-dimensionella, så kan vi inte se och inte ens föreställa oss hur en fyrdimensionell kub ser ut. Här följer dock några olika försök att illustrera en hyperkub:

       

För att ge ytterligare en illustration kan man jämföra med när man vecklar ut en 3-dimensionell kub till 2 dimensioner. Då ser den ut som ett kors:

Om vi på samma sätt "vecklar ut" en 4D-kub till 3 dimensioner påstås den se ut så här:

Om du vill läsa mer om den fjärde dimensionen, se länktips i slutet på sidan.

Herr Platt

För att förstå de efterföljande parallellerna vill jag varmt rekommendera dig att skriva ut nedanstående bild på papper och med hjälp av det följa med i texten. Klicka här för att skriva ut enbart bilden.

Det här är herr Platt. Han bor i Plattlandet. Herr Platt är en 2-dimensionell varelse, som lever i och uppfattar två dimensioner. Pappret han bor på är hela hans universum. Om herr Platt vill ta sig till andra sidan trädet, måste han klättra över det. Han kan inte gå runt det, eftersom det inte finns något "bakom" eller "framför" i hans 2-dimensionella värld. Han kan inte se ut ur pappret. Han kan inte ens föreställa sig hur det universum skulle se ut, som har en sträckning "ut ifrån" hans papper. Vi kan böja på pappret, och herr Platt märker ingenting, för i hans 2-dimensionella ögon är världen precis som vanligt. (Du kan även läsa mer om herr Platt, via länkarna i slutet på sidan)

Intressanta paralleller

När jag för första gången hörde talas om den fjärde dimensionen, så tänkte jag på följande bibelord: Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. (Ef 3:16-19, min markering). Noterar du att det talas om fyra riktningar? Bredd, längd, höjd och djup. Som om Gud lever i fyra dimensioner!?

Nu tror jag inte att Gud lever i den matematiska fjärde dimensionen, och jag tror som sagt inte att vi kan förklara Gud matematiskt. Däremot säger bibeln att "Gud är ande" (Joh 4:24a) och därmed existerar Han i en fjärde dimension skild ifrån vår - den andliga dimensionen. Låt oss låtsas för en stund att den andliga dimension Gud lever i är den fjärde matematiska dimensionen och jämföra Hans förhållande till oss människor med herr Platts relation till oss 3-dimensionella varelser.

1. Herr Platt kan inte se oss

Herr Platt kan som sagt inte se oss 3-dimensionella människor med sina 2-dimensionella ögon. Om vi vill hälsa på herr Platt kan vi stå och vinka tills vi får kramp i handen, men han kommer ändå inte uppfatta oss. (Möjligen kan vi tala till honom - jag vet inte om 3-dimensionella ljudvågor kan uppfattas av 2-dimensionella öron). Ta fram en sax och klipp ett hål i pappret vid (1). Nu kan vi ju försöka vinka till herr Platt genom att sticka vårt finger igenom hålet. "Hej, hej herr Platt!". Ser han förskräckt ut? Det vore inte så konstigt. För när du sticker ditt finger genom pappret ser herr Platt bara ett 2-dimensionellt tvärsnitt, en liten skiva som plötsligt dyker upp från tomma intet, svävande i luften och blir större. När du drar ut fingret ur hålet ser herr Platt hur skivan krymper och försvinner.

På samma sätt kan vi 3-dimensionella människor inte se Gud - som är ande. Om en (matematiskt) 4-dimensionell varelse skulle "sticka sitt finger" igenom vår 3-dimensionella värld, skulle vi plötsligt se ett klot dyka upp mitt i luften och växa. Sedan skulle klotet krympa och försvinna. Antagligen kan inte Gud visa sig själv för våra fysiska ögon ens om Han vill. Om Gud skulle visa ett "3-dimensionellt tvärsnitt" av sig själv tror jag inte vi skulle förstå vad det var, utan vi skulle nog bara bli förskräckta. (Kanske har Han redan försökt...?)

Enda sättet för oss att verkligen få kontakt med herr Platt och låta honom se oss, är att själva bli 2-dimensionella och kliva ner på pappret (vilket vi inte kan). På samma sätt är antagligen det enda sättet för Gud att fysiskt visa sig för oss människor att själv bli materiellt 3-dimensionell. Och det är ju precis vad Gud gjorde, när Han kom till jorden som människan Jesus.

2. Herr Platts värld är begränsad för oss

Ta tag i Plattlandet och håll herr Platt mellan dina handflator. Vi kan hålla om herr Platt - fullständigt innesluta honom - utan att han ens märker det. Håll Plattlandet framför dig. Nu kan nu se hela herr Platts värld samtidigt. Du ser på andra sidan trädet, där inte herr Platt ser. Om han försökte gömma sig bakom trädet, så skulle vi fortfarande se honom. Även om vi hade ett mycket större papper, skulle vi med en enda blick kunna uppfatta hela herr Platts universum. Han skulle inte undgå vår blick någonstans.

Bibeln säger om vårt förhållande till Gud: Du [Gud] omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Vart skall jag gå för din Ande, vart skall jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen, är du där, bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där. Tar jag morgonrodnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, skall också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. (Ps 139:5, 7-10) och Är jag en Gud endast på nära håll, säger HERREN, och inte en Gud också långt borta? Eller kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte skulle se honom? säger HERREN. Är inte jag den som uppfyller himmel och jord? säger HERREN. (Jer 23:23-24)

Gud ser hela vår värld samtidigt. Det är omöjligt för oss att förstå. Hur kan Han se Nya Zeeland och Sverige samtidigt? Det är ju på andra sidan jordklotet! Han kan väl inte se runt jorden? Jo, för Han ser från den andliga dimensionen. På samma sätt som vi från vår 3-dimensionella värld ser hela herr Platts värld så ser Gud från sin andliga dimension hela vår värld i en enda blick. Och genom att Han är i den andliga dimensionen, så kan Gud vara närvarande i hela vårt universum på samma gång, utan att vi ser Honom.

3. Vi är inte begränsade av rummet

Även om herr Platt stängde in sig i en (2-dimensionell) låda, så skulle vi komma åt honom. Parallellt tänker jag på hur Jesus kom till lärjungarna medan dörrarna var låsta (se Joh 20:26). Man kan också tänka sig att Filippos när han lämnat den etiopiske hovmannen tar "genvägen" genom den andliga världen, och därmed plötsligt befinner sig på ett annat ställe i den 3-dimensionella, materiella (se Apg 8:39-40). På samma sätt vore det en enkel match att förflytta herr Platt från ena sidan trädet till den andra förutsatt att han vore en löstagbar pappersgubbe.

4. Vi kan ingripa var som helst

Det som jag tycker är mest fascinerande av allt är att vi har möjlighet att ingripa var som helst i herr Platts värld. Föreställ dig att herr Platt får en cancertumör, se (2). Han går till en 2-dimensionell läkare, som konstatera att läkekonsten kan ingenting göra - tumören sitter på ett sådant ställe att den inte går att operera bort.

Ta nu fram en sax och stick den genom pappret precis bredvid tumören och klipp i cirkel runt tumören så att den lossnar från pappret. En dag vaknar herr Platt och känner sig mycket bättre. Han kontaktar läkaren som tar nya röntgenplåtar. Cancertumören är borta! "Men, hur har det gått till? Jag har ju inte ett enda ärr på magen? Det syns ju ingenting? Den kan ju inte bara försvinna!?". Men eftersom vi i detta fall agerat 3-dimensionella läkare på en 2-dimensionell patient, så kan vi operera utan att det bli några ärr. Vi kan från vårt perspektiv se exakt vad problemet är, utan att behöva någon röntgenutrustning, och vi kan operera från "ovanifrån" utan att behöva ta oss förbi hud, muskler och andra organ.

På samma sätt är det med Gud. Men inte nog med att Gud befinner sig i en annan dimension än oss, Han är ju dessutom Gud. Han kan inte bara se orsaken till problemet utan röntgen och åtgärda det utan att det syns på utsidan. Han har dessutom skapat oss och vet exakt hur våra komplicerade kroppar fungerar. Han har all makt i universum och betydligt mer "verktyg" än en sax eller skalpell att tillgå. Han kan även se in i vårt psyke och "operera" oss mentalt, om vi har mentala problem.

Det är inte ens svårt för Honom. Hur svårt var det för dig att klippa bort herr Platts cancertumör?

Sammanfattning

Jag vill en sista gång påpeka att detta inte är ett sätt att tolka Bibeln och vetenskapligt förklara Gud. Det är en parallell som gör det lättare för mig - och förhoppningsvis även dig - att tro. Tro att Gud finns även om vi inte ser Honom. Tro att Gud är nära även om vi inte märker det. Och inte minst tro att Gud kan ingripa i den här världen och göra saker som vi inte klarar av och som kanske motsägs av naturlagarna.

När jag ber för sjuka brukar jag numera alltid tänka på herr Platt. Jag brukar lägga händerna på den som är sjuk och tänka att den personen är i Guds ögon på samma sätt som herr Platt är för oss. Det är inte svårt för Gud att rätta till den där menisken som hamnat fel, den där ständiga migränen, starren i ögat, den vrickade foten... Därför att Gud begränsas inte av våra tre dimensioner. Gud är i den fjärde, andliga dimensionen.


Joh 20:26: "Åtta dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne, och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sade: "Frid vare med er.""
Apg 8:39-40: "När de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa. Filippus kom till Asdod..."

Om du vill läsa mer om den fjärde dimensionen och herr Platt kan du börja här (samtliga länkade sidor är på engelska):
  • Hypercube's Home Page / The Fourth Dimension - En sida med gott om illustrationer och många matematiska aspekter.
  • Flatland: A romance of many dimensions - Den ursprungliga boken om herr Platt och Plattlandet skriven av Edwin A. Abbott år 1884. Jag har inte själv läst boken men då författaren enligt uppgift var präst och kom fram till att Gud rör sig i ett obegränsat antal dimensioner, är det möjligt att boken tar upp liknande paralleller som jag gjort på denna sida.
  • Stereoscopic Animated Hypercube - Om du har röd/gröna 3D-glasögon kan du här se en 3D-animation av en hyperkub. Kräver att du har Java installerat.

Mattias