Predikan ifrån 2003-09-28.

Bibeln - Guds Ord eller god litteratur?

När man debatterar trosfrågor kan man ibland träffa på folk som tror att Bibeln är en bok om Gud, inte av Gud. Under 2003 läste jag om en undersökning bland pastorer ifall de trodde i att Bibeln är Guds Ord. I ett av de stora svenska frikyrkosamfunden har jag för mig att det var mindre än hälften som svarat ja. (Jag har tappat bort artikeln, om du har den så var snäll och maila mig. ). Sådana fakta gör mig beklämd och oroad. Om du tillhör dem som inte tror att Bibeln är Guds egna Ord, så tänker jag inte försöka övertala dig med Bibelcitat - vad skulle det tjäna till, om du ändå inte tror att de är från Gud? Däremot vill jag med denna text få dig som läsare, oavsett din tro på Bibeln, att fundera över konsekvensen av din bibelsyn.

"Kristendom light"

En vän till mig hörde en gång ett gäng tonåriga tjejer planera för en "dipp-kväll", där de skulle dippa grönsaker. En av tjejerna hade hört att man kunde göra dippen på filmjölk, som är mer fettsnålt än gräddfil. "Men då tar vi lättfil!", utbrister en annan av dem. Kanske kan man även blanda dipp på mjölk, eller rent av vatten. Då är dippen inte särskilt fet, men smakar heller inte särskilt mycket. Personligen är jag lite en "allt eller inget"-människa. Snålar man allt för mycket på fettet så kan man ju lika gärna låta bli att äta - det är ännu fettsnålare!

Man skulle kunna säga att kristendom utan tro på Bibeln som Guds Ord blir en sorts "kristendom light". Bibeln är då ingen absolut sanning och det ställs inga krav på oss, samtidigt som vi inte heller kan få del av Guds löften i Bibeln. Det kostar inte på - men det smakar heller inte så mycket.

Guds testamente till oss

Bibeln är som Guds testamente till oss och säger att "Anden är en handpenning på vårt arv" (Ef 1:14, se även Rom 8:17 i fotnoten). Vi är lovade ett arv "rikt på härlighet" (Ef 1:18), främst i evigheten men vi får en del av det redan här och nu på jorden. I vissa testamenten - i alla fall på film - så finns det en förutsättning eller ett krav, för att arvet skall utbetalas. En klassisk sådan film är Brewsters miljoner (inspelad flera gånger, senast 1985; klicka här för info i IMDb). Filmen handlar kortfattat om en man (Brewster) som får ärva 300 miljoner dollar (!!!) av en släkting, på villkoret att han lyckas spendera 30 miljoner dollar på 30 dagar. Brewster kunde tolkat testamentet som information om släktingen och hans förmögenhet, som inte nödvändigtvis är sann. Men han valde att tro att det verkligen var hans släktings testamente, kanske på grund av underskriften. Han trodde att de 300 miljonerna verkligen existerade och skulle bli hans om han lyckades, så han antog utmaningen. (Hur det gick avslöjar jag inte...)

Bibeln gör själv anspråk på att vara Guds eget Ord - Gud har så att säga signerat Bibeln. Tror vi på det? Låter vi det få konsekvenser i våra liv, både av lydnad och välsignelser?

Jesus och Bibeln

Som kristna så skall Jesus vara vår förebild (se t.ex. Rom 8:29), så vad var då Jesu inställning till Bibeln? Mest intressant är kanske att se på hur Jesus, när Han frestas av djävulen, hänvisar till Gamla Testamentet; den del av Bibeln som skrevs före Jesu födelse. Han säger helt enkelt "Det står skrivet ..." och citerar. Han säger inte "Jag har läst att någon skrivit om Gud ...".
Vi skall inte för den skull stirra oss blinda på Ordet och enstaka verser men summan av Bibeln är sanning (Ps 119:160) och är Guds Ord, ja rent av Gud själv (se Joh 1:1 i fotnoten).

Exempel på löften

Nedan följer ett antal bibelord som dels talar om Bibeln, dels om löften till dem som lever efter den. Läs dem och fundera gärna över om din Bibelsyn tillåter dig att ta tag i löftet och se det uppfyllas.

 • "Om de ändå hade sådana hjärtan att de fruktade mig och alltid höll alla mina bud! Då skulle det alltid gå väl för dem och deras barn." (5 Mos 5:29)
 • "Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok, ja, dela ditt bröd åt den hungrige skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet skall gå framför dig och HERRENS härlighet följa i dina spår. Då skall HERREN svara när du åkallar honom. När du ropar, skall han säga: "Se, här är jag." Om du gör dig av med varje slags ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord, om du delar med dig åt den hungrige av det du har och mättar den som lider nöd, då skall ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli lik middagens ljus. Och HERREN skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång, vars vatten aldrig tryter." (Jes 58:6-11)
 • "Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud." (2 Pet 1:19-21)
 • "Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning." (2 Tim 3:16-17)
 • "HERRENS undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv. HERRENS vittnesbörd är sant, det gör enkla människor visa." (Ps. 19:8)
 • "Allt Guds ord är rent från slagg, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom." (Ords 30:5)
 • "Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet" (Jes 40:8)
 • Jesus säger "Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå." (Matt 24:35).
 • Jesus säger "Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning" (Joh 17:17)
 • "Guds ord är levande och verksamt" (Hebr 4:12)
 • "Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord, något som det verkligen är." (1 Tess 2:13)
 • "Jag väntar på HERREN, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord." (Ps 130:5)

 

Personligen tror jag att Guds skapande Ord är verksamt än idag. På samma sätt som Gud i begynnelsen sade "Varde ljus!" så kan vi använda Guds Ord för att låta ljus lysa in i en mörk situation. Men det är inget som jag kan övertala dig om. Du får själv prova och se om det håller!


Rom 8:17: "Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom."
Joh 1:1: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud."

Mattias